Lamarstav s.r.o.

Dvojgaráž OBEC SKLENÉ

Obecný dom Bodorová -  rekonštrukcia spoločenskej sály

Maľovanie šatníZŠ 5 Zvolen

Výmena strešnej krytiny Podjavorie

Výmena žľabov Klub dôchodcov Zvolen

Odstránenie grafitov Dom smútku Zvolen